РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ  - ОТ 0 ДО 12 МЕСЕЦА

РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ - ОТ 0 ДО 12 МЕСЕЦА

20 Ноември 2019

РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ  - ОТ 0 ДО 12 МЕСЕЦА

През първата годинка на детето всички и всичко е насочено към неговото физическо развитие – ръст, килограми и всякакви други мерки. Но това съвсем не е достатъчно. Малкото човече, появило се на бял свят, търпи още много други промени. Развива не само своето физическо, но и умствено, слухово, емоционално и социално развитие, и реч.

Езикът е това, което ни прави по-висши и ни различава от всички други живи същества на земята. Езикът ни дава възможност да разбираме и изразяваме идеи, мисли, мнения, емоции.

Процесът на овладяване на езика и в частност, разбирането на устната реч, винаги предшества развитието на експресивната такава. Малкото бебе ще реагира на гласа на майка си и ще се обърне, ще й помаха за довиждане, много преди да може да произнесе името й или да и каже „чао“.

Периодът от раждането до училищна възраст е време, в което се детето се развива изключително интензивно. От малкото изцяло зависимо от родителите си бебе, израства до  имащ мнение и дори пълноценен събеседник, който самостоятелно мисли и се изразява.

В тази статия Ви представям етапите на развитие в областта на слушане, импресивна и експресивна реч, говор, познавателни способности и социална комуникация на малкото дете от 0 до 12 месечна възраст.

За да се развие една добра и пълноценна реч, детето се нуждае от възможно най-широк достъп до устна такава още от най-ранната си възраст.

Ако се опитвате да сравните Вашето дете с представените Ви по-долу умения по месеци, то е възможно да има малки отклонения, тъй като всяко дете има различна степен на овладяване. Понякога то напредва по-бързо, друг път леко изостава. Самите ние при работата си с деца отчитаме и други фактори, които се отразяват на детето.

 

0       – 3 месеца

Слухово развитие:

-          долавя звуци;

-          реагира на звуци с усмивка, обръщане на глава или промяна в поведението;

-          реагира на силни звуци;

-          реагира на гласа на майката.

Импресивна реч:

-          поведенчески реагира на внезапен шум;

-          реагира на лицето на говорещия;

-          при говор стихва или се усмихва;

-          успокоява се от познат глас.

Експресивна реч и говор:

-          плаче при глад или дискомфорт;

-          вокализира за да изрази удоволствие;

-          периодично вокализира в отговор на гласов стимул (песничка).

-          плаче;

-          вокализирането заменя плача в някои случаи;

-          начален лепет;

Познавателни способности и социална комуникация:

-          възприема познати хора и ситуации;

-          гледа към обекти и лица за кратко време като се вслушва в говорещия;

-          участва в определени дейности с удоволствие (хранене);

-          има кратък зрителен контакт, а към 3 месец често поглежда директно в лицето на говорещия, търси го с очи и следи вече устата, а не цялото лице;

-          смее се, гука в отговор на близките хора.

 

4       – 6 месеца

Слухово развитие:

-          звукът придобива значение;

-          започва да се вслушва;

-          периодично се обръща на име;

-          реагира при промяна на височината и силата на гласа;

-          започва да локализира източника на звучене;

-          вслушва сe в собствения си глас.

Импресивна реч:

-          често локализира акустичния източник, обръщайки глава или поглед към него;

-          периодично отговаря на собственото си име;

-          разграничава ядосан от дружелюбен тон на гласа и реагира с плач на първия;

-          обикновено спира да плаче, когато му се говори.

Експресивна реч и говор:

-          вокализира за изразяване на желание или по нужда - смее се, гука, вика;

-          вокализира, когато му се пее, говори;

-          прави балончета;

-          вокализирането е разнообразно според моментното състояние и зависи дали е само или в компания, като започва да  променя продължителността, височината и силата на гласа;

-          играе си с езика;

-          използва често звук А;

-          появяват се и някои съгласни звукове – фрикални, назални „М“;

Познавателни способности и социална комуникация:

-          поглежда предметите и се протяга към тях;

-          изучва причинно-следствената връзка – играе с дрънкалка;

-          разпознава членовете на семейството;

-          поднася предмети към устата си;

-          поддържа зрителен контакт;

-          обича игри като „лази буба“;

-          имитира мимики;

-          поема инициатива за започване на разговор, вокализирайки;

-       започва да разбира редуването в комуникацията – вокализира с говор.

 

7       – 9 месец

Слухово развитие:

-          точно открива източника на звучене;

-          различава различна продължителност, височина и сила на гласа;

-          слуховото внимание е по-устойчиво;

-          думите придобиват значение;

-          различава гласните и сричките;

Импресивна реч:

-          започва да разпознава имената на членовете на семейството си в свързана реч, дори и ако не са в полезрението на детето;

-          отговаря със съответен жест „на горе“, „чао“, „високо“ и др.;

-          забавлява се на пеене или музика;

-          в състояние е да изслушва цял разговор между говорещи;

-          спира, когато чуе името си;

-          локализира няколко обекта по техните имена;

-          спира действия, когато чуе „НЕ“;

-          задържа вниманието си за около 1 минута при разглеждане на книжки или картинки;

Експресивна реч и говор:

-          повтаря гласни и съгласна в срички, лепет (ба-ба; та-та, па-па);

-          започва да отговаря с вокализиране, когато чуе името си;

-          играе с удоволствие игри като „ку-ку“, „пляскане с ръце“, галене на кукла, като често игрите са съпроводени и от вокализиране;

-          поздравява възрастни, вокализирайки;

-          опитва се да пее като подражава интонационно;

-          вика, за да привлече внимание;

-          поява на жестове в езиков контекст;

-          вокализацията е с голяма сила;

-          издава звуци с езика, напр. конче;

-          използва А и О от гласните и П, Б, М, Д от съгласните.

Познавателни способности и социална комуникация:

-          имитира действие;

-          иска предмети чрез докосване или протягане към тях;

-          разпознава предмети:

-          поставя предмети в едната си ръка, после в другата;

-          държи едно кубче и взема друго;

-          усмихва се на образа си в огледалото;

-          с удоволствие участва в общи действия - обича игрите на криеница, наслаждава се на динамични игри;

-          подава, посочва, нанизва рингове;

-          започва да разбира, че комуникацията е двустранен процес;

-          изразява желание да контактува с хора;

-          започва да разпознава познати от непознати хора и си избира само с кого да общува;

-          кима, маха и пляска;

-          вика за да привлече вниманието;

-          продължава да развива умения за общуване;

-          проявява интерес към книги – разглежда картинки с помощта на възрастен.

 

10  – 12 месеца

Слухово развитие:

-          разпознава значението на повечето думи;

-          вслушва се в собствения си глас и този на околните;

-          локализира различни звуци от разстояние;

-          разпознава гласа на говорещия сред околните звуци.

Импресивна реч:

-          радва се да чува нови думи;

-          вслушва се по-продължително време в говор, без да обръща внимание на странични шумове;

-          понякога да играчки и други предмети, ако бъде помолено;

-          понякога следва прости команди, като „сложи долу“;

-          реагира на музика с движение на ръцете или тялото;

-          демонстрира разбиране към вербални молби с адекватни жестове с глава и тяло;

-          показва голям интерес към говор за продължителен период от време.

Експресивна реч и говор:

-          вокална игра с 4 и повече срички – кратки съчетания, като изречения без истински думи;

-          започва да използва различни говорни модели на бебешки език, както и интонационни модели, имитирайки възрастните, когато играе само;

-          гласните и съгласните се редуват системно и обикновено използва съчетание с преградни съгласни и назални (ба, па, ди, ма и др.);

-          започва или показва, че иска, вербално-жестови игри като „лази буба“;

-          говори на играчките, използвайки по-дълги вербални модели;

-          често отговаря на песни и рими чрез вокализация;

-          имитира действие, озвучавайки го;

-          произнася първите си думи като: мама, тата, баба, чао.

Познавателни способности и социална комуникация:

-          съпротивлява се, когато му се вземе играчката;

-          свързва действие и обект – примерно: лъжица с бъркане, кола с бутане;

-          разбира поздравите, отговаря на смях, повтаряйки действието;

-          взема елемент от мозайка или пъзел;

-          съотнася 2 сходни предмета;

-          опитва се да построи кула от кубчета;

-          започва да разбира въпроси и отговаря – напр. поклаща глава за „Не“;

-          продължава да развива умения за участие в разговор;

-          отговаря на повикването на майката, вокализирайки;

-          проявява желание за смяна на заниманието;

-          отговаря на смях, повтаряйки действието;

-          започва да контролира околните чрез побутване, дърпане;

-          вокализира с жестове в знак на протест;

-          радва се на игрите и ги инициира.

 

Очаквайте следващата статия за детското развитие. В нея, ще Ви представя етапите на развитие от първата до третата годинка на детето.

 

Логопед Теодора Янева
Още публикации

img

КАКВО Е ЛОГОПЕДИЧНА И ОРОФАЦИАЛНА МИОФУНКЦИОНАЛНА ТЕРАПИЯ

26.07.2022
КАКВО Е ЛОГОПЕДИЧНА И ОРОФАЦИАЛНА МИОФУНКЦИОНАЛНА ТЕРАПИЯ Орофациалната миофункционална терапия (ОМТ) е интердисциплина...
Повече
img

Как да се преборим с вредните навици при децата?

26.07.2022
Как да се преборим с вредните навици при децата? Най-често срещаните вредни на...
Повече
img

Вредни навици у децата - смукане на пръст, продължителна употреба на биберон и дишане през устата.

26.07.2022
Вредни навици у децата - смукане на пръст, продължителна употреба на биберон  и дишане през устата. ...
Повече
img

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ

15.02.2022
През месец март 2022г.  Логопедия.БГ (www.logopedia.bg) орга...
Повече
img

DDE – 2 Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието

22.12.2021
DDE-2(Dislessia e della Disortografia Evolutiva-2) е тестова батерия за оценка на дислексия в развитето, пре...
Повече
img

Ранно чуждоезиково обучение

28.07.2021
Ранно чуждоезиково обучение Изучаването на чужд език в съвременния свят, в кой...
Повече
img

7 ПРИЧИНИ ЗА ЗАБАВЯНЕ НА РЕЧТА ПРИ МАЛКИТЕ ДЕЦА

19.05.2021
7 ПРИЧИНИ ЗА ЗАБАВЯНЕ НА РЕЧТА ПРИ МАЛКИТЕ ДЕЦА Няма универсална причина, обясняваща забавянето на р...
Повече
img

ВОДЕЩА ЛЯВА РЪКА. ПОМОЩНИЦИ НА ЛЯВАТА РЪКА

15.04.2021
ВОДЕЩА ЛЯВА РЪКА. ПОМОЩНИЦИ НА ЛЯВАТА РЪКА Както всички знаят, наши...
Повече
img

ДИСКАЛКУЛИЯ

31.03.2021
ДИСКАЛКУЛИЯ Какво е дискалулия? Симптоми на дискалкулия. ...
Повече
img

8 начина за определяне на готовността на детето за училище

22.03.2021
8 начина за определяне на готовността на детето за училище В края на месец март тази година, ще започне кам...
Повече
img

КАК НАРУШЕНИЯТА В АРТИКУЛАЦИЯТА МОЖЕ ДА СЕ ОТРАЗЯТ И ВЪРХУ ПИСМЕНОСТТА НА ДЕТЕТО?

09.03.2021
КАК НАРУШЕНИЯТА В АРТИКУЛАЦИЯТА МОЖЕ ДА СЕ ОТРАЗЯТ И ВЪРХУ ПИСМЕНОСТТА НА ДЕТЕТО? Нарушение на артикулацията означава, че де...
Повече
img

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ С ЛОГОПЕД 03 – 10.03.2021 г.

22.02.2021
По повод Европейския ден на логопедията – 06 март, логопед Теодора Янева и тази година Ви предлаг...
Повече
img

ПОСЕЩЕНИЯ В ЛОГОПЕДИЧНИЯ КАБИНЕТ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

17.02.2021
Мили родители, Предвид създалата се епидемиологична обстановка с COVID-19 бих искала да Ви напомня, че в случай на симптоми на грип, настин...
Повече
img

МАЛКОТО ДЕТЕ И СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

10.11.2020
МАЛКОТО ДЕТЕ И СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ Всички родители сме...
Повече
img

ОЦЕНКА НА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ ЗАЩО И НЕОБХОДИМА ЛИ Е ТЯ?

06.11.2020
ОЦЕНКА НА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ ЗАЩО И НЕОБХОДИМА ЛИ Е ТЯ? ...
Повече
img

УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ

06.11.2020
УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ Време ли е детето ми да тръгне на училище? ...
Повече
img

Изграждане на умения за слушане.

02.11.2020
Изграждане на умения за слушане.        ...
Повече
img

КОЛКО ВРЕМЕ ДЕЦАТА ЗАДЪРЖАТ ВНИМАНИЕТО СИ?

02.11.2020
КОЛКО ВРЕМЕ ДЕЦАТА ЗАДЪРЖАТ ВНИМАНИЕТО СИ? Трудно ли се концентрира детето ви?...
Повече
img

DENVER II - скрининг тест на детското развитие

19.07.2020
DENVER II е скрининг тест на детското развитие, който е най-широко използвания тест в световен мащаб. Тестът е це...
Повече
img

Означава ли СОП, че детето задължително е с увреждания? Диагноза ли е СОП?

28.05.2020
Означава ли СОП, че детето задължително е с увреждания? ...
Повече
img

Детето пише грозно! Как да му помогна?

04.05.2020
Детето пише грозно! Как да му помогна? Все по-често в моя кабинет идват родите...
Повече
img

Как да определим водещата ръка на детето?

02.05.2020
Как да определим водещата ръка на детето? Защо е важно да знаем коя е водещата ръка на детето? Вся...
Повече
img

ЕЗИК И АУТИЗЪМ. НАЙ-ХАРАКТЕРНО ЗА КОМУНИКАЦИЯТА НА АУТИСТИТЕ.

02.04.2020
ЕЗИК И АУТИЗЪМ. НАЙ-ХАРАКТЕРНО ЗА КОМУНИКАЦИЯТА НА АУТИСТИТЕ. Понят...
Повече
img

РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ПРИ ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН

21.03.2020
РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ПРИ ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН Децата със Синдром на Даун обикновено са изключи...
Повече
img

Дислексия

25.02.2020
Дислексия Какво е дислексия? - Дислексията е вродено или придобито нарушение в овладяванет...
Повече
img

18 ПРАВИЛА ЗА РОДИТЕЛИ ПРИ ЗАЕКВАНЕ НА ДЕТЕТО

13.02.2020
18 ПРАВИЛА ЗА РОДИТЕЛИ ПРИ ЗАЕКВАНЕ НА ДЕТЕТО Заекването е говорно нарушение, при което е затруднена плавно...
Повече
img

Breathing+ апарат и софтуер за дихателен тренинг в помощ на заекването

20.01.2020
Breathing+ апарат и софтуер за дихателен тренинг в помощ на заекването Заекването е нарушение, което засяга...
Повече
img

БЕЗПЛАТНИ ЛОГОПЕДИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

15.01.2020
За трета поредна година, от 02-08.03.2020г., се организира кампания за безплатни консултации с водещи специалисти логопеди....
Повече
img

РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ - ОТ 37 ДО 48 МЕСЕЦА /4-тата годинка/

02.01.2020
РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ  - ОТ 37 ДО 48 МЕСЕЦА...
Повече
img

РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ - ОТ 25 ДО 36 МЕСЕЦА /3-тата годинка/

11.12.2019
РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ  - ОТ 25 ДО 36 МЕСЕЦА /3-тата годинка/ П...
Повече
img

РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ - ОТ 13 ДО 24 МЕСЕЦА

29.11.2019
РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ  - ОТ 13 ДО 24 МЕСЕЦА Периодът от раждането до училищна възраст е време, в което...
Повече
img

КОГА Е НЕОБХОДИМА КОНСУЛТАЦИЯ С ЛОГОПЕД?

14.11.2019
КОГА Е НЕОБХОДИМА КОНСУЛТАЦИЯ С ЛОГОПЕД? Много пъти са ме питали: “Кога да потърси...
Повече
img

НАРУШЕНИЯ НА ГОВОРНИТЕ СПОСОБНОСТИ СЛЕД ИНСУЛТ

31.10.2019
НАРУШЕНИЯ НА ГОВОРНИТЕ СПОСОБНОСТИ СЛЕД ИНСУЛТ   За повечето пациенти,  най-тежкото после...
Повече
img

РАЗВИТИЕ НА ФИНА МОТОРИКА. ПОМОЩНИЦИ НА ФИНАТА МОТОРИКА.

26.10.2019
РАЗВИТИЕ НА ФИНА МОТОРИКА. ПОМОЩНИЦИ НА ФИНАТА МОТОРИКА. ...
Повече