ЕЗИК И АУТИЗЪМ. НАЙ-ХАРАКТЕРНО ЗА КОМУНИКАЦИЯТА НА АУТИСТИТЕ.

ЕЗИК И АУТИЗЪМ. НАЙ-ХАРАКТЕРНО ЗА КОМУНИКАЦИЯТА НА АУТИСТИТЕ.

02 Април 2020

ЕЗИК И АУТИЗЪМ. НАЙ-ХАРАКТЕРНО ЗА КОМУНИКАЦИЯТА НА АУТИСТИТЕ.

Понятието аутизъм е въведено от швейцарския психиатър Ойген Блойлер през 1911 г. То произлиза от старогръцки език и означава сам, сам за себе си. Според Световната здравна асоциация аутизмът се среща при 4-6 деца на 1000 новородени, което приблизително е едно на 2000 новородени има аутизъм.

В днешно врем аутизмът е много актуален проблем и броят на аутистите значително нараства. Няма единно мнение за неговата същност, причини, патогенеза. С годините на изследвания и наблюдения се стига до заключението, че аутизмът представлява комплексно, широкообхватно нарушение на развитието и се приема спектър от аутистични нарушения, в който при отделните пациенти се срещат различни комбинации от симптоми и степени на тяхната проява.

Дефиницията за аутизъм гласи: Група разстройства, характеризиращи се с качествени нарушения на социалните отношения и начина на комуникация, както и ограничен, стереотипен, повтарящ се репертоар от интереси и дейности.

Ранния детски аутизъм, който възниква преди 3-годишна възраст, се характеризира с нарушено функциониране в три сфери: социални отношения, комуникация, поведение. Но само това не е достатъчно за поставяне на диагнозата аутизъм. Ежедневието на детето е придружено и от много други проблеми – нарушения на храненето и съня, агресия и автоагресия, лесна раздразнителност, страхове от всичко непознато и др. В емоционалната сфера често се наблюдава безразличие, студенина и към най-близките хора, а привързаността е рядкост. Родствените връзки не се осъзнават. Липсва емоционална и социална взаимност – съпреживявания, съпричастност към чувствата на другите. Принудено да направи нещо, което го изважда от стереотипната му среда, детето може да породи силна и непредвидима агресия.

Многобройни и специфични са симптомите на аутизма, и не обхващат само комуникативните нарушения. По горе изброените продължават и в по-късна възраст. Наблюдава се, при повечето деца, стереотипност и еднообразие, нещо като специални  негови си ритуали, които то следва упорито. Външният свят не съществува за него. По-скоро е налице самоизолация. Липсва реакция към определени шумове, но пък от някои биват привлечени, възприемат мелодии, и умело могат да ги възпроизведат (често повтаряща се песен от реклама, детско филмче). Характерна черта при аутизма е избягването на зрителен контакт, като у някои деца дори граничи с крайна агресивност.

Друга черта на аутизма са стомашно-чревните смущения. Децата имат предпочитания към определени храни и се хранят само с тях. По никакъв повод не желаят да сменят начина си на хранене, а ако това им бъде наложено, често води до агресия и/или автоагресия.

Ако все пак се осъществи някаква близост с детето, то не желае да бъде докосвано. Опити за прегръщане, галене често са увенчани с неуспех и дори агресивност от страна на детето.

При децата с аутизъм също са нарушени сферите на мислене, памет, въображение. Те имат силна механична памет, дори феноменална. Понякога детето има една тясна, малка сфера, в която развива високи компетенции – рисуване, математика и др.

При нас логопедите най- съществени са симптомите на лингвистична патология при децата с аутизъм. Те са изключително разнообразни и се проявяват в различна степен при отделните деца. Засегнати са всички компоненти на езика , експресивната и импресивната реч, говорът.

Част от децата са наречени „невербални“ – при тях практически няма реч или е съвсем оскъдна, изразяваща се в няколко нечленоразделни и неразбираеми звуци или думи. При тези деца страда не само говора, но отсъства и очен контакт, усмивка, желание за допир, докосване от или до друг човек, дори викове.

При говорещите аутисти езикът се развива със закъснение. В ранна бабешка възраст се наблюдава липса на гукане, лепет. Първите думи се появяват към и след 18-месечна възраст, а първите изречения – след 24-36 месец. Речникът на детето е изключително ограничен, като използва предимно съществителни и липсват глаголи, прилагателни, свързващи съюзи.

Разговор, тип диалог, би могъл да се води много трудно с такова дете. Думите, които то все пак използва, не са насочени към друг човек. Ако все пак влезе в „диалог“ с друг човек, основно възрастен, то повтаря това, което чува или което е запомнило преди време. Постоянното повтаряне на чути думи се нарича ехолалия. Това, че детето повтаря различни думи, редици от думи, кратки изречения, фрази дори стихчета, не е реч. В тази „реч“ то не влага никакъв смисъл, а просто предава с гласа си това, което е чуло. Речта му не е насочена към някого или нещо.

Най-характерно за комуникацията на аутистите:

  • Ехолалия и отложена ехолалия (повтаря това, което е запомнило преди време);
  • Синтактични, морфологични и фонологични нарушения;
  • Комбиниране на елементарни и сложно фрази, понякога незавършени и повтарящи се;
  • Неадекватна употреба на лични местоимения (ако изобщо използва);
  • Използва шаблонни фрази и стереотипни изрази;
  • Изказвания извън контекста на разговора;
  • Нежелание за започване на разговор;
  • Неумение за поддържане на разговор;
  • Гласови и интонационни нарушения – монотонен глас, скандирана интонация; склонност към повишаване на интонацията в края на фразата;
  • Неествен говорен темп.

По-високо интелигентните от тях могат да бъдат обучавани, като степента на обучаемост зависи от степента на тежест на патологията. Някой се научават да четат плавно, но без да разбират текста или само с частично разбиране на съдържанието му.

Децата с аутизъм са толкова различни едно от друго и всяко едно от тях е една малка вселена.

 

 

Използвана литература:

Ценова, Ц. 2017, Описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения

Цокова, Д. 2004, Аутизъм

Василева, Н. 2006, Проблеми на ранната диагностика на аутизма.

логопед Теодора Янева
Още публикации

img

КАКВО Е ЛОГОПЕДИЧНА И ОРОФАЦИАЛНА МИОФУНКЦИОНАЛНА ТЕРАПИЯ

26.07.2022
КАКВО Е ЛОГОПЕДИЧНА И ОРОФАЦИАЛНА МИОФУНКЦИОНАЛНА ТЕРАПИЯ Орофациалната миофункционална терапия (ОМТ) е интердисциплина...
Повече
img

Как да се преборим с вредните навици при децата?

26.07.2022
Как да се преборим с вредните навици при децата? Най-често срещаните вредни на...
Повече
img

Вредни навици у децата - смукане на пръст, продължителна употреба на биберон и дишане през устата.

26.07.2022
Вредни навици у децата - смукане на пръст, продължителна употреба на биберон  и дишане през устата. ...
Повече
img

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ

15.02.2022
През месец март 2022г.  Логопедия.БГ (www.logopedia.bg) орга...
Повече
img

DDE – 2 Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието

22.12.2021
DDE-2(Dislessia e della Disortografia Evolutiva-2) е тестова батерия за оценка на дислексия в развитето, пре...
Повече
img

Ранно чуждоезиково обучение

28.07.2021
Ранно чуждоезиково обучение Изучаването на чужд език в съвременния свят, в кой...
Повече
img

7 ПРИЧИНИ ЗА ЗАБАВЯНЕ НА РЕЧТА ПРИ МАЛКИТЕ ДЕЦА

19.05.2021
7 ПРИЧИНИ ЗА ЗАБАВЯНЕ НА РЕЧТА ПРИ МАЛКИТЕ ДЕЦА Няма универсална причина, обясняваща забавянето на р...
Повече
img

ВОДЕЩА ЛЯВА РЪКА. ПОМОЩНИЦИ НА ЛЯВАТА РЪКА

15.04.2021
ВОДЕЩА ЛЯВА РЪКА. ПОМОЩНИЦИ НА ЛЯВАТА РЪКА Както всички знаят, наши...
Повече
img

ДИСКАЛКУЛИЯ

31.03.2021
ДИСКАЛКУЛИЯ Какво е дискалулия? Симптоми на дискалкулия. ...
Повече
img

8 начина за определяне на готовността на детето за училище

22.03.2021
8 начина за определяне на готовността на детето за училище В края на месец март тази година, ще започне кам...
Повече
img

КАК НАРУШЕНИЯТА В АРТИКУЛАЦИЯТА МОЖЕ ДА СЕ ОТРАЗЯТ И ВЪРХУ ПИСМЕНОСТТА НА ДЕТЕТО?

09.03.2021
КАК НАРУШЕНИЯТА В АРТИКУЛАЦИЯТА МОЖЕ ДА СЕ ОТРАЗЯТ И ВЪРХУ ПИСМЕНОСТТА НА ДЕТЕТО? Нарушение на артикулацията означава, че де...
Повече
img

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ С ЛОГОПЕД 03 – 10.03.2021 г.

22.02.2021
По повод Европейския ден на логопедията – 06 март, логопед Теодора Янева и тази година Ви предлаг...
Повече
img

ПОСЕЩЕНИЯ В ЛОГОПЕДИЧНИЯ КАБИНЕТ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

17.02.2021
Мили родители, Предвид създалата се епидемиологична обстановка с COVID-19 бих искала да Ви напомня, че в случай на симптоми на грип, настин...
Повече
img

МАЛКОТО ДЕТЕ И СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

10.11.2020
МАЛКОТО ДЕТЕ И СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ Всички родители сме...
Повече
img

ОЦЕНКА НА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ ЗАЩО И НЕОБХОДИМА ЛИ Е ТЯ?

06.11.2020
ОЦЕНКА НА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ ЗАЩО И НЕОБХОДИМА ЛИ Е ТЯ? ...
Повече
img

УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ

06.11.2020
УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ Време ли е детето ми да тръгне на училище? ...
Повече
img

Изграждане на умения за слушане.

02.11.2020
Изграждане на умения за слушане.        ...
Повече
img

КОЛКО ВРЕМЕ ДЕЦАТА ЗАДЪРЖАТ ВНИМАНИЕТО СИ?

02.11.2020
КОЛКО ВРЕМЕ ДЕЦАТА ЗАДЪРЖАТ ВНИМАНИЕТО СИ? Трудно ли се концентрира детето ви?...
Повече
img

DENVER II - скрининг тест на детското развитие

19.07.2020
DENVER II е скрининг тест на детското развитие, който е най-широко използвания тест в световен мащаб. Тестът е це...
Повече
img

Означава ли СОП, че детето задължително е с увреждания? Диагноза ли е СОП?

28.05.2020
Означава ли СОП, че детето задължително е с увреждания? ...
Повече
img

Детето пише грозно! Как да му помогна?

04.05.2020
Детето пише грозно! Как да му помогна? Все по-често в моя кабинет идват родите...
Повече
img

Как да определим водещата ръка на детето?

02.05.2020
Как да определим водещата ръка на детето? Защо е важно да знаем коя е водещата ръка на детето? Вся...
Повече
img

РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ПРИ ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН

21.03.2020
РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ПРИ ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН Децата със Синдром на Даун обикновено са изключи...
Повече
img

Дислексия

25.02.2020
Дислексия Какво е дислексия? - Дислексията е вродено или придобито нарушение в овладяванет...
Повече
img

18 ПРАВИЛА ЗА РОДИТЕЛИ ПРИ ЗАЕКВАНЕ НА ДЕТЕТО

13.02.2020
18 ПРАВИЛА ЗА РОДИТЕЛИ ПРИ ЗАЕКВАНЕ НА ДЕТЕТО Заекването е говорно нарушение, при което е затруднена плавно...
Повече
img

Breathing+ апарат и софтуер за дихателен тренинг в помощ на заекването

20.01.2020
Breathing+ апарат и софтуер за дихателен тренинг в помощ на заекването Заекването е нарушение, което засяга...
Повече
img

БЕЗПЛАТНИ ЛОГОПЕДИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

15.01.2020
За трета поредна година, от 02-08.03.2020г., се организира кампания за безплатни консултации с водещи специалисти логопеди....
Повече
img

РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ - ОТ 37 ДО 48 МЕСЕЦА /4-тата годинка/

02.01.2020
РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ  - ОТ 37 ДО 48 МЕСЕЦА...
Повече
img

РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ - ОТ 25 ДО 36 МЕСЕЦА /3-тата годинка/

11.12.2019
РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ  - ОТ 25 ДО 36 МЕСЕЦА /3-тата годинка/ П...
Повече
img

РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ - ОТ 13 ДО 24 МЕСЕЦА

29.11.2019
РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ  - ОТ 13 ДО 24 МЕСЕЦА Периодът от раждането до училищна възраст е време, в което...
Повече
img

РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ - ОТ 0 ДО 12 МЕСЕЦА

20.11.2019
РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ  - ОТ 0 ДО 12 МЕСЕЦА През първата годинка на детето всички и всичко е насочено към неговото физич...
Повече
img

КОГА Е НЕОБХОДИМА КОНСУЛТАЦИЯ С ЛОГОПЕД?

14.11.2019
КОГА Е НЕОБХОДИМА КОНСУЛТАЦИЯ С ЛОГОПЕД? Много пъти са ме питали: “Кога да потърси...
Повече
img

НАРУШЕНИЯ НА ГОВОРНИТЕ СПОСОБНОСТИ СЛЕД ИНСУЛТ

31.10.2019
НАРУШЕНИЯ НА ГОВОРНИТЕ СПОСОБНОСТИ СЛЕД ИНСУЛТ   За повечето пациенти,  най-тежкото после...
Повече
img

РАЗВИТИЕ НА ФИНА МОТОРИКА. ПОМОЩНИЦИ НА ФИНАТА МОТОРИКА.

26.10.2019
РАЗВИТИЕ НА ФИНА МОТОРИКА. ПОМОЩНИЦИ НА ФИНАТА МОТОРИКА. ...
Повече