Как да определим водещата ръка на детето?

Как да определим водещата ръка на детето?

02 Май 2020

Как да определим водещата ръка на детето?

Защо е важно да знаем коя е водещата ръка на детето?

Всяко дете само определя коя е неговата водеща ръка още към три годишна възраст. Все по-често забелязваме, че децата предпочитат да си служат с лява ръка. Това проблем ли е? Трябва ли да се притесняваме? Отговорът е Не! Детето е избрало да си служи с лявата си ръка и ние сме длъжни да уважим избора му.

В по-късен етап от развитието си, когато детето постъпи в училище, е възможно да има проблеми. Някои учители не приемат писането с лява ръка и се опитват да „оправят“ нещата. Обяснява се на родителите, че това не е правилно, че затова има грозен почерк, че едва ли не не се развива като всички останали, правилно!  Тук спокойно бих Ви успокоила, че всичко с детето Ви е наред и то си се развива съвсем правилно. За Ваше успокоение и за доброто на детето Ви, бих препоръчала да му направите няколко теста за определяне на водеща ръка, който можете да направите сами в домашни условия.

Тестът, който Ви предлагам съдържа 22 игрови задачи, подбрани и достъпни за деца в предучилищна и начална училищна възраст.

При извършване на изследването възрастният и детето трябва да са седнали един срещу друг. Задължително е обстановката да бъде спокойна. Важно условие е всички предмети, които ще се използват да се намират наблизо, поставени в кутия. При всяка задача предметите трябва да се поставят в средата на масата пред детето, но на равни разстояния от двете ръце.

 

Задача 1 – Откриване на пръчица, скрита малки кутийки. 

На детето се предлагат няколко кутийки (препоръчително е кутийките да бъдат цветни или облепени с цветна хартия). Може да се използват кутийки от кибритени клечки. От детето се иска да открие пръчица, скрита в една от кутийките.

Резултат: За водеща се приема онази ръка, с която се извършват активните движения: вземане на кутийките; отваряне/затваряне, взимане на пръчицата.

Задача 2 – Игра с топка.

Необходима е малка топка,  която да може да се хвърля и лови с една ръка. Топката се поставя на маса пред детето. От него се иска да вземе топката и да я хвърли по предварително подготвена цел, колкото се може по-точно.

Резултат: За водеща се приема ръката, с която детето хвърля топката.

Задача 3 – Изрязване с ножици фигура по контур.

Предварително се подготвя фигура на лист хартия – примерно цвете, анимационен герой, животно, автомобил и др. На детето се предлага да изреже колкото се може по-точно фигурата, следвайки контура.

Резултат: Водеща е ръката, с която детето държи ножиците.

Важно: При тази проба е възможно да се окаже, че детето не може добре да реже с ножиците и поради тази причина започва да работи по-активно с другата ръка, като върти хартията. В такъв случай трябва да се помоли детето да вземе ножиците и да изрязва с другата ръка. Тогава се преценява с коя ръка се справя по-добре.

Задача 4 – Въртеливи движения при отваряне-затваряне капак на кутийка/бутилка.

На детето се предлагат 2-3 кутийки/бутилки, които имат капаци, с резба с широка стъпка (от лекарство, крем, бутилка).

От детето се иска последователно една по една да отворя/затваря  (развърта/завъртва) капачките на кутиите/бутилките. Ако детето не знае да борави с резба, му се показва.

Резултат: Водещата ръка е тази, с която се извършват активните движения – завъртане и отвъртване.

Задача 5 – Строителство с кубчета.

Необходими са детски кубчета за игра. От детето се иска да построи кула, дом, крепост и др.

Резултат: В тази задача е по-трудно да се прецени водещата ръка, тъй като децата обикновено извършват този вид работа с две ръце. Ето защо не трябва да се бърза с оценката, добре е да се остави детето да работи по-дълго, като се наблюдава с коя ръка по-често взема, поставя, поправя кубовете и особено прецизните действия.

Задача 6 – Рисуване.

Необходими са листове за рисуване и  цветни моливи. На детето се предлага да нарисува нещо по избор - дърво, къща, човек, животно или нещо, което то само иска. След като завърши рисунката, на детето се поставя втора задача – да нарисува същата рисунка, но с другата ръка. Ако детето откаже, желателно е да бъде насърчен да опита. Ако напълно отказва, може да направите това заедно, всеки на своя си лист. Ще е забавно и после ще се посмеете.

Резултат: Обръща се внимание на това, с коя ръка детето започва да рисува. Сравняват се двете рисунки. Оценява се не само качеството на рисунките, но и увереността на движенията, скоростта на рисуване по време на изпълнението. Рисунката, създадена с водещата ръка ще се отличава от другата с по-ясни и прави линии, ще са по-правилни и точни фигурите, по-малко или ще липсват криви и вълнообразни линии. В поведението ще се наблюдава по-малко напрежение, усилие и същевременно по-голяма бързина.  Ако ръката е силно напрегната, то обикновено детето ще държи молива по-близо до върха, по-трудно ще се повдига от листа.

Задача 7 – Нанизване на мъниста на шнур или на игла с конец.

Обръща се внимание с коя ръка детето държи шнура или конеца. Наблюдават се активните движения на ръката.

Задача 8 – Разплитане на възли.

Предварително се подготвя връв, на който сме направили няколко възела. Възлите не трябва да бъдат стегнати, а лесно и свободно да се развързват.

Водеща е ръката, която развързва възела, а другата го държи.

Задача 9 – Сглобяване на верижка от кламери.

Първо на детето се показва как се сглобява верига и едва след като е разбрало какво се иска от него се пристъпва към работа. От детето се иска да сглоби (свърже) серия от 4-5 кламера един за друга във вид на верига.

Наблюдава се с коя ръка детето присъединява новия кламер – това е водещата ръка.

Задача 10 – Едновременно рисуване с двете ръце със затворени очи.

Много информативен тест за определяне на водещата ръка, защото най-вероятно никой родител не е обучавал детето си специално за тази задача. На детето се предоставя молив във всяка ръка и се моли да си затвори очите си. След това му се предлага да начертае едновременно с двете ръце кръг, след това квадрат и триъгълник.

Рисунката на водещата ръка ще се отличава от другата: линиите ще бъдат по-ясни и по-равномерни движения; движенията ще са по-бавни, по-гладки и по-точни; ще липсва или по-рядко ще се среща ефекта на „треперещата ръка“, ъглите ще са ясни, а линиите няма да се разминават в точките за свързване. Ако все пак фигурите се окажат еднакво добри по форма, то следва да се обърне внимание на: 1) точността на предаване на формата – тя е по-добра при водещата ръка; 2) точността на връзката на линиите - тя е по-висока при водещата ръка.

Задача 11 – Раздаване на карти.

На детето се предоставят 10-15 карти за игра. Иска се то да ги раздаде (да ги постави) на няколко места във вид на купчинки на масата. Ръката, с която взема от колодата и раздава картите е водещата ръка.

Задача 12 – Построяване на кладенец от пръчици.

Използват се около 20 клечки (обикновено кибритени). От детето се иска първоначално да направи квадрат (може да му се покаже), а след само това да подреди втори и трети ред. Водещата ръка е тази, с която оперира.

Задача 13 – Завиване и отвиване на гайка с гаечен ключ.

За целта може да се използват детайлите от металически или пластмасов конструктор. Водещата ръка е тази, с която детето държи ключа.

Задача 14 – Мишена

На детето се предлага да си представи, че пред себе си  има въображаема мишена. След това се иска да вдигне ръка, сякаш има лък и стрели в ръцете си, да затваря едно око и да се прицели. Наблюдава се кое око затваря. Ако е дясното, това е признак за водеща лява ръка, а ако е лявото око – водеща е дясната ръка.Аналогична е пробата премерване с пистолет в цел.

Задача 15 – Навиване на кълбо.

На детето се дава не много дебел шнур и се иска да го навие на кълбо. Ръката с която навива шнура се приема за водеща.

Задача 16 – Преплитане на пръстите на ръцете.

От детето се иска бързо да преплете пръстите на двете ръце. Добре е упражнението предварително да се покаже. Наблюдава се на коя ръка палецът се намира отгоре върху другия палец. Ако е ляв палец, говорим за водеща лява ръка, а ако е десен палец – дясна ръка.

Задача 17 – Кръстосване на ръце.

От детето се иска бързо да преплете ръцете си пред гърдите. Предварително се показва упражнението. Наблюдава се на коя ръка китката е отгоре. Ако е лявата китка, говорим за водеща лява ръка, а ако е дясната – дясна ръка.

Задача 18 – Ръкопляскане. От детето се иска да покаже как се ръкопляска. Наблюдава се с коя ръка удря, коя е ръката която обикновено се намира по-отгоре и е по-активна – тя е водещата, а другата служи за своеобразна „наковалня“.

Задача 19 – Изтриване с гума.

На детето се предоставя лист с нарисувани на него няколко кръстчета, които то да изтрие с гумичка. Ръката, с която държи гумичката и трие се приема за водеща.

Задача 20 – Отпиване на вода от чаша.

На детето се предлага да отпие глътка вода от чаша. Ръката, с която държи чашата се приема за водеща.

Задача 21 – Вземане на топче с лъжица от чаша.

На детето се дава лъжичка и се иска да извади малко топче, поставено в недълбока чаша. Ръката с която извършва действието се приема за водеща.

Задача 22 – Затваряне и отваряне на цип.

От детето се иска да отворя-затваря няколко пъти с прекъсвания цип на ученическата си чанта или моливник. Ръката с която манипулира се приема за водеща.

По време на цялото изследване е задължително старателно да си записвате коя ръка е използвало детето. Тази, с която си е служило повече пъти се определя за водеща ръка.

Понякога обаче има случаи, при които детето започва да пише и с дясна и с лява ръка, друг път – рисува с лява, а пише с дясна ръка, в трети се наблюдава прехвърляне на молива от едната на другата и работи и с двете ръце. Едновременното използване и на двете ръце затруднява процеса по формиране на навици за писане. Често родители се придържат към позицията, че ръката която детето използва по-често, с тази ръка и ще пише, но не е така. Те не отчитат факта, че съществува разлика при изпълнение на ежедневните битови действия и писането.

При оценяване на резултатите е много важно да се обърне внимание на онези действия, които са нови за детето, тъй като ако детето е било учено да действа по определен начин, то със сигурност ще постъпи по този начин.

В заключение бих добавила, че ако детето е на по-голяма възраст и все още се колебае коя ръка да използва, изпитва трудности при подобен вид дейности, трябва да потърсите специалист логопед и/или психолог.

 

Логопед Теодора Янева
Още публикации

img

КАКВО Е ЛОГОПЕДИЧНА И ОРОФАЦИАЛНА МИОФУНКЦИОНАЛНА ТЕРАПИЯ

26.07.2022
КАКВО Е ЛОГОПЕДИЧНА И ОРОФАЦИАЛНА МИОФУНКЦИОНАЛНА ТЕРАПИЯ Орофациалната миофункционална терапия (ОМТ) е интердисциплина...
Повече
img

Как да се преборим с вредните навици при децата?

26.07.2022
Как да се преборим с вредните навици при децата? Най-често срещаните вредни на...
Повече
img

Вредни навици у децата - смукане на пръст, продължителна употреба на биберон и дишане през устата.

26.07.2022
Вредни навици у децата - смукане на пръст, продължителна употреба на биберон  и дишане през устата. ...
Повече
img

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ

15.02.2022
През месец март 2022г.  Логопедия.БГ (www.logopedia.bg) орга...
Повече
img

DDE – 2 Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието

22.12.2021
DDE-2(Dislessia e della Disortografia Evolutiva-2) е тестова батерия за оценка на дислексия в развитето, пре...
Повече
img

Ранно чуждоезиково обучение

28.07.2021
Ранно чуждоезиково обучение Изучаването на чужд език в съвременния свят, в кой...
Повече
img

7 ПРИЧИНИ ЗА ЗАБАВЯНЕ НА РЕЧТА ПРИ МАЛКИТЕ ДЕЦА

19.05.2021
7 ПРИЧИНИ ЗА ЗАБАВЯНЕ НА РЕЧТА ПРИ МАЛКИТЕ ДЕЦА Няма универсална причина, обясняваща забавянето на р...
Повече
img

ВОДЕЩА ЛЯВА РЪКА. ПОМОЩНИЦИ НА ЛЯВАТА РЪКА

15.04.2021
ВОДЕЩА ЛЯВА РЪКА. ПОМОЩНИЦИ НА ЛЯВАТА РЪКА Както всички знаят, наши...
Повече
img

ДИСКАЛКУЛИЯ

31.03.2021
ДИСКАЛКУЛИЯ Какво е дискалулия? Симптоми на дискалкулия. ...
Повече
img

8 начина за определяне на готовността на детето за училище

22.03.2021
8 начина за определяне на готовността на детето за училище В края на месец март тази година, ще започне кам...
Повече
img

КАК НАРУШЕНИЯТА В АРТИКУЛАЦИЯТА МОЖЕ ДА СЕ ОТРАЗЯТ И ВЪРХУ ПИСМЕНОСТТА НА ДЕТЕТО?

09.03.2021
КАК НАРУШЕНИЯТА В АРТИКУЛАЦИЯТА МОЖЕ ДА СЕ ОТРАЗЯТ И ВЪРХУ ПИСМЕНОСТТА НА ДЕТЕТО? Нарушение на артикулацията означава, че де...
Повече
img

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ С ЛОГОПЕД 03 – 10.03.2021 г.

22.02.2021
По повод Европейския ден на логопедията – 06 март, логопед Теодора Янева и тази година Ви предлаг...
Повече
img

ПОСЕЩЕНИЯ В ЛОГОПЕДИЧНИЯ КАБИНЕТ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

17.02.2021
Мили родители, Предвид създалата се епидемиологична обстановка с COVID-19 бих искала да Ви напомня, че в случай на симптоми на грип, настин...
Повече
img

МАЛКОТО ДЕТЕ И СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

10.11.2020
МАЛКОТО ДЕТЕ И СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ Всички родители сме...
Повече
img

ОЦЕНКА НА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ ЗАЩО И НЕОБХОДИМА ЛИ Е ТЯ?

06.11.2020
ОЦЕНКА НА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ ЗАЩО И НЕОБХОДИМА ЛИ Е ТЯ? ...
Повече
img

УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ

06.11.2020
УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ Време ли е детето ми да тръгне на училище? ...
Повече
img

Изграждане на умения за слушане.

02.11.2020
Изграждане на умения за слушане.        ...
Повече
img

КОЛКО ВРЕМЕ ДЕЦАТА ЗАДЪРЖАТ ВНИМАНИЕТО СИ?

02.11.2020
КОЛКО ВРЕМЕ ДЕЦАТА ЗАДЪРЖАТ ВНИМАНИЕТО СИ? Трудно ли се концентрира детето ви?...
Повече
img

DENVER II - скрининг тест на детското развитие

19.07.2020
DENVER II е скрининг тест на детското развитие, който е най-широко използвания тест в световен мащаб. Тестът е це...
Повече
img

Означава ли СОП, че детето задължително е с увреждания? Диагноза ли е СОП?

28.05.2020
Означава ли СОП, че детето задължително е с увреждания? ...
Повече
img

Детето пише грозно! Как да му помогна?

04.05.2020
Детето пише грозно! Как да му помогна? Все по-често в моя кабинет идват родите...
Повече
img

ЕЗИК И АУТИЗЪМ. НАЙ-ХАРАКТЕРНО ЗА КОМУНИКАЦИЯТА НА АУТИСТИТЕ.

02.04.2020
ЕЗИК И АУТИЗЪМ. НАЙ-ХАРАКТЕРНО ЗА КОМУНИКАЦИЯТА НА АУТИСТИТЕ. Понят...
Повече
img

РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ПРИ ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН

21.03.2020
РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ПРИ ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН Децата със Синдром на Даун обикновено са изключи...
Повече
img

Дислексия

25.02.2020
Дислексия Какво е дислексия? - Дислексията е вродено или придобито нарушение в овладяванет...
Повече
img

18 ПРАВИЛА ЗА РОДИТЕЛИ ПРИ ЗАЕКВАНЕ НА ДЕТЕТО

13.02.2020
18 ПРАВИЛА ЗА РОДИТЕЛИ ПРИ ЗАЕКВАНЕ НА ДЕТЕТО Заекването е говорно нарушение, при което е затруднена плавно...
Повече
img

Breathing+ апарат и софтуер за дихателен тренинг в помощ на заекването

20.01.2020
Breathing+ апарат и софтуер за дихателен тренинг в помощ на заекването Заекването е нарушение, което засяга...
Повече
img

БЕЗПЛАТНИ ЛОГОПЕДИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

15.01.2020
За трета поредна година, от 02-08.03.2020г., се организира кампания за безплатни консултации с водещи специалисти логопеди....
Повече
img

РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ - ОТ 37 ДО 48 МЕСЕЦА /4-тата годинка/

02.01.2020
РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ  - ОТ 37 ДО 48 МЕСЕЦА...
Повече
img

РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ - ОТ 25 ДО 36 МЕСЕЦА /3-тата годинка/

11.12.2019
РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ  - ОТ 25 ДО 36 МЕСЕЦА /3-тата годинка/ П...
Повече
img

РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ - ОТ 13 ДО 24 МЕСЕЦА

29.11.2019
РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ  - ОТ 13 ДО 24 МЕСЕЦА Периодът от раждането до училищна възраст е време, в което...
Повече
img

РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ - ОТ 0 ДО 12 МЕСЕЦА

20.11.2019
РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ  - ОТ 0 ДО 12 МЕСЕЦА През първата годинка на детето всички и всичко е насочено към неговото физич...
Повече
img

КОГА Е НЕОБХОДИМА КОНСУЛТАЦИЯ С ЛОГОПЕД?

14.11.2019
КОГА Е НЕОБХОДИМА КОНСУЛТАЦИЯ С ЛОГОПЕД? Много пъти са ме питали: “Кога да потърси...
Повече
img

НАРУШЕНИЯ НА ГОВОРНИТЕ СПОСОБНОСТИ СЛЕД ИНСУЛТ

31.10.2019
НАРУШЕНИЯ НА ГОВОРНИТЕ СПОСОБНОСТИ СЛЕД ИНСУЛТ   За повечето пациенти,  най-тежкото после...
Повече
img

РАЗВИТИЕ НА ФИНА МОТОРИКА. ПОМОЩНИЦИ НА ФИНАТА МОТОРИКА.

26.10.2019
РАЗВИТИЕ НА ФИНА МОТОРИКА. ПОМОЩНИЦИ НА ФИНАТА МОТОРИКА. ...
Повече