Телефон

+359 889 333 462

Местоположение

ж.к. Възраждане, ул. Балкан 7А
София, България 1303

Теодора Янева - магистър логопед и специален педагог

Теодора Янева магистър логопед и специален педагог

Здравейте,

Аз съм Теодора Янева, бакалавър по Логопедия от 2003 г., магистър по Диагностика и корекция на комуникативните нарушения от 2005 г. и магистър по Социални дейности от 2014 г.
С дългогодишен опит в работата с деца и младежи с езиково-говорни нарушения и възрастни с нарушение на речта след прекаран инсулт, и/или други неврологични заболявания.

Повече

УСЛУГИ В ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ

В логопедичния кабинет можете да получите помощ за вашето дете при:
• Артикулационни нарушения – неправилно произнасяне, липса или замяна на звук или група звукове. Най-често проблеми се срещат с произнасянето на звуковете: с, з, ц, ш, ж, ч, щ, р, л;
• Специфични езикови нарушения в следствие на черепно-мозъчна травма, енцефалит, тумори;
• Нарушение на темпото на речта, както и на нейния ритъм – заекване, запъване;
• Езикови нарушения при Детска церебрална парализа, Синдром на Даун;
• Специфични трудности при овладяване на писане, четене и смятане – дислексия, дисграфия и дискалкулия;
• Хиперактивен синдром с дефицит на вниманието;
• Всички прояви, доказани или не от специалист като аутистично поведение;
• Интелектуална недостатъчност;
• Развитие на фина моториката;
• Занимания за развитие и обогатяване на езиковата и когнитивна сфера;
• Обучителни затруднения;
• Монтесори занимания с деца в норма и СОП – индивидуални и групови;

За възрастни:
В логопедичния кабинет можете да получите помощ за вас или ваш близък в случаите, когато се касае за нарушение на речта след прекаран инсулт, Болест на Паркинсон или други неврологични заболявания засягащи речта.
За цялостна и ефективна терапия работя съвместно с квалифицирани психолози, кинезитерапевти, невролози.

img02

Скрининг на ранно детско развитие
3 – 3,6 години

Надежден инструментариум, който да отговаря на потребностите на съвременната практика в България. Цели да обхване всички най-важни аспекти на детското психическо развитие и за да осигури по-голяма детайлност и прецизност на оценката е ограничен във възрастовия интервал 3-3,6 години.

Повече
img02

Оценка на езиковото развитие
съобразено с възрастта на детето
3,6-7 години

Индивидуално обследване на детето за оценка на неговото езиково развитие. За точното диагностициране, важна роля има и родителят.

Повече
img02

Картинен тест за фонологично
осъзнаване за деца от 4 до 7 г.
– превенция на дислексията

Тъстът е изцяло на картинен, което прави изпъленението му забавно, увлекателно и интересно за децата.

Повече
img02

Училищна готовност

За кого е подходящ тестът?
Защо се прави тестът?
Какво представлява тестът?

Повече
img02

Монтесори занимания с деца
в норма и СОП

Мария Монтесори е създател на една философия не само за обучение, а за отглеждане на детето, която представлява т.нар „хуманистична педагогика“. В центъра ù стои не човекът изобщо, а конкретно детето. Метод е създаден изцяло чрез наблюдение на деца.

Повече
img02

Breathing+ апарат и
софтуер за дихателен тренинг

Breathing + : Биофийдбек сензорна система за тренинг на дишането и вокализацията на звукове с интерактивни компютърни игри, управлявани единствено от продължителността на издишването на детето.

Повече
img02

VENVER II - Скринин тест
за детско развитие

DENVER II е скрининг тест на детското развитие, който е най-широко използвания тест в световен мащаб. DENVER II не е тест за интелигентност, нито е категоричен предсказател за бъдещо развитие, адаптация или интелектуални способности.

Повече

Публикации

img

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ

15.02.2022
През месец март 2022г.  Логопедия.БГ (www.logopedia.bg) орга...
Повече


img

DDE – 2 Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието

22.12.2021
DDE-2(Dislessia e della Disortografia Evolutiva-2) е тестова батерия за оценка на дислексия в развитето, пре...
Повече


img

Ранно чуждоезиково обучение

28.07.2021
Ранно чуждоезиково обучение Изучаването на чужд език в съвременния свят, в кой...
Повече


img

7 ПРИЧИНИ ЗА ЗАБАВЯНЕ НА РЕЧТА ПРИ МАЛКИТЕ ДЕЦА

19.05.2021
7 ПРИЧИНИ ЗА ЗАБАВЯНЕ НА РЕЧТА ПРИ МАЛКИТЕ ДЕЦА Няма универсална причина, обясняваща забавянето на р...
Повече


img

ВОДЕЩА ЛЯВА РЪКА. ПОМОЩНИЦИ НА ЛЯВАТА РЪКА

15.04.2021
ВОДЕЩА ЛЯВА РЪКА. ПОМОЩНИЦИ НА ЛЯВАТА РЪКА Както всички знаят, наши...
Повече


img

ДИСКАЛКУЛИЯ

31.03.2021
ДИСКАЛКУЛИЯ Какво е дискалулия? Симптоми на дискалкулия. ...
Повече


Направи запитване

WYtQ